Psyche Logica verzorgt psychologische tests en coaching op het gebied van studiekeuze, loopbaanadvies, persoonlijke groei en assessment. Wij zijn er voor jongeren, volwassenen en bedrijven die voor belangrijke keuzes staan.

Privacy Statement Psyche Logica

Ondernemer: Leontien Hubrecht
Onderneming: Psyche Logica
Rechtsvorm: eenmanszaak

Bezoekadres: Crayenestersingel 65
2012 PG Haarlem
Nederland

E-mail: info@psychelogica.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6-53363068
KvK-nummer: 56336969

Psyche Logica ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacy beleid van Psyche Logica toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacy beleid en geeft u Psyche Logica toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

1. Over Psyche Logica

Psyche Logica is een adviesbureau met verschillende takken van dienstverlening, waaronder studiekeuze onderzoek, loopbaanonderzoek, coaching en assessment. Een meer uitgebreide omschrijving van de dienstverlening van Psyche Logica treft u aan op www.psychelogica.nl.

2. Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

De door Psyche Logica opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Psyche Logica. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Psyche Logica om de overeenkomst uit te voeren. Leontien Hubrecht is als psycholoog lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en (tuchtrechtelijk) gebonden aan een uiterst zorgvuldige omgang met assessmentgegevens. Psyche Logica verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat Psyche Logica verschillende gegevens van u op:  Persoonsgegevens NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, e-mailadres. Deze informatie wordt specifiek verzameld voor de volgende doeleinden:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst
– voor het betalen en afhandelen van de facturen
– voor het behandelen van vragen en klachten

3. Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Psyche Logica eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@psychelogica.nl.

De bewaartermijn voor testresultaten in het kader van studiekeuze of loopbaanbegeleiding is zeven jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van eventuele groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Op verzoek kunnen de gegevens direct na een assessment geanonimiseerd worden. Concreet betekent dit het volgende: naam en e-mailadres worden verwijderd en bij het woonadres worden alleen de vier cijfers van de postcode bewaard.

Alle antwoorden op vragenlijsten worden, met vermelding van het tijdstip waarop is geantwoord, opgeslagen. Deze data worden door Psyche Logica gebruikt om de voortgang bij de verschillende vragenlijsten bij te houden, alsmede om op een later tijdstip de scores te berekenen. De antwoorden op vragen blijven permanent bewaard in de database van Psyche Logica, teneinde verdere ontwikkeling van de vragenlijsten mogelijk te maken en eventuele statistische bewerkingen.

4. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang.

5. Versiebeheer van dit privacyreglement

Psyche Logica behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in april 2018.

Cookies

Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat bij een bezoek aan een website, naar je computer wordt gestuurd. Cookies worden gebruikt voor identificatie, het onthouden van instellingen en het verzamelen van statische gegevens over je bezoek aan de website of het personaliseren ervan.

Het is altijd mogelijk om de cookies te weigeren. Het kan wel zo zijn dat sommige opties of toepassingen van een website niet goed werken zonder deze cookies. Ook kun je cookies uitschakelen via je browser. Het is overigens niet zo dat cookies je computer of bestanden die op je computer staan kunnen beschadigen.

Wat doet Psyche Logica met cookies?
Psyche Logica gebruikt cookies om de website gebruikersvriendelijker te maken door instellingen en voorkeuren te onthouden. Zo hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Ook gebruikt Psyche Logica cookies om de statistieken van de website bij te houden.

Psyche Logica gebruikt twee verschillende soorten cookies:
Functionele cookies: Dit zijn cookies voor het leveren van services of voor het onthouden van instellingen om je bezoek beter te laten verlopen. Je instellingen kunnen hier bijvoorbeeld mee opgeslagen worden. Deze cookies worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Prestatiecookies, ofwel cookies ter verbetering van de website. Deze cookies verzamelen informatie over eventuele opgetreden fouten op de pagina’s die je hebt bezocht en informatie voor analyse van de website. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.