Psyche Logica verzorgt psychologische tests en coaching op het gebied van studiekeuze, loopbaanadvies, persoonlijke groei en assessment. Wij zijn er voor jongeren, volwassenen en bedrijven die voor belangrijke keuzes staan.

Voor mensen en organisaties

Keuzes maken we continu, soms zelfs zonder erbij na te denken. Maar sommige keuzes verdienen extra aandacht, omdat ze grote impact hebben op de manier waarop je je leven inricht. Nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld als het gaat om het kiezen van de juiste studie, beroepskeuze, of het selecteren van een nieuwe medewerker. Bij dat soort keuzes schept Psyche Logica helderheid, op basis van psychologisch onderzoek en gedegen coaching.

Zo werkt het

Op basis van een intakegesprek of een door ouders en kind ingevuld intakeformulier wordt bepaald welke aanpak en psychologische tests het beste de vraagstelling kunnen beantwoorden. Om meer inzicht te krijgen in kwaliteiten, drijfveren, barrières en ontwikkelpunten doet Psyche Logica uitgebreid psychologisch onderzoek op maat gemaakt. Op basis van een scherpe persoonlijke analyse en verhelderende inzichten biedt Psyche Logica de coaching die je nodig hebt om de juiste beslissing te kunnen nemen.

Download hier het intakeformulier.

Vier pijlers

Om tot succesvolle keuzes te komen, neemt Psyche Logica vier aspecten onder de loep:

Denken

Denken

Voelen

Willen

Handelen

Handelen

Een keus die gebaseerd is op deze vier pijlers komt niet alleen rechtstreeks voort vanuit je gevoel. Je maakt ook een bewuste afweging op rationele gronden. Bovendien breng je concreet in beeld wat je moet doen om je doelen te bereiken. En daarmee vergroot je de kans op succes. Door deze vier pijlers te combineren worden belangrijke keuzes goed onderbouwd. Psyche Logica hanteert hiermee een holistische aanpak, waardoor concreet in beeld wordt gebracht wat je moet doen om je doelen te bereiken, zodat er daadwerkelijk een verandering tot stand komt.